Yleistä: Henkilöauton kuljettamiseen tarvitaan B-luokan ajokortti. Traficom myöntää ajokortin, kun oppilas on osallistunut tarvittavaan opetukseen ja suorittanut teoriakokeen ja ajokokeen hyväksytysti.

Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu oppilaan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Esimerkiksi aiemmin hankitusta mopoautokortista on iso etu. Ajotuntien määrä ja sisällöt sovitetaan joustavasti jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen. Ajotunteja on varattavissa joka arkipäivälle.

Ikärajat: B-kortin kurssin ja ajo-opetuksen voi aloittaa 16 vuoden iässä. Ajokorttilupaa voi hakea 16 vuoden iässä. Teoriakokeen voi suorittaa 17 v 11 kk iässä. Ajokokeen voi suorittaa 18 vuoden iässä. Lue lisää ikäpoikkeuksista täältä.

Kurssikuvaus: B-kortin kurssiin sisältyy EAS-kurssi, ajotunteja ja riskikoulutuksen kurssi. EAS-kurssin opetus sisältää neljä teoriatuntia liikenteen perusteista. EAS-kurssi on pakollinen kaikille ensimmäistä ajokorttia suorittaville. Sitä ei tarvitse suorittaa, jos sinulla on jo jonkun muun moottoriajoneuvon, esim. mopoauton ajokortti. Ajotuntien vähimmäismäärä on kymmenen. Lahden Seudun Autokoulu Riskikoulutuksen kurssin opetus sisältää neljä teoriatuntia, kolme ajotuntia henkilöautolla (taajama-ajon riskit, maantieajon riskit, liukkaankelin ajoharjoittelurata) ja yhden ajotunnin ajosimulaattorilla (pimeänajo).

Tutkinnot: Teoriakoe ja ajokoe. Autokoulu auttaa sinua tutkintojen varaamisessa.

Vaatimukset: B-luokan ajokorttia varten pitää hakea ajokorttilupa. Ajokorttilupaa suositellaan haettavaksi mahdollisimman pian kurssin aloitettuasi. Autokoulu auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja toimittamisessa. EAS kurssi pitää olla suoritettuna ennen ajotuntien aloittamista. Autokoulun oppilas saa suoritetusta koulutuksesta todistuksen E100, joka tulee olla mukana  teoria- ja ajokokeessa. Riskienhallintakoulutus on suoritettava ennen ajokoetta.


RISKIKOULUTUS KORTILLISILLE

Yleistä: Väliaikaisen ajokortin haltijan tulee suorittaa riskikoulutuksen kurssi kahden vuoden kuluessa ajokortin myöntämisestä, kun ajokortti on myönnetty viimeistään 30.6.2018. Riskikoulutuksen kurssi korvaa aikaisemmin käytössä olleet harjoittelu- ja syventävän vaiheen kurssit. Todistus riskikoulutuksen kurssin suorittamisesta toimitetaan Ajovarman toimipisteeseen.

Kurssikuvaus: Kurssi koostuu neljästä oppitunnista, neljästä ajotunnista mukaan lukien liukkaan kelin ajoradan ajotunnista ja pimeänajon simulaattoriajosta. Teoriatunteja järjestetään nettiopetuksena useita kertoja viikossa.

Ilmoittautuminen: ota yhteyttä autokoulun toimistoon. Tarkemmat ajat Googlessa