Ikäpoikkeuslupaa voi hakea nuoren ollessa 16v 8kk ikäinen. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan 3 kuukautta aiemmin, mutta kuljettajantutkinnon nuori voi suorittaa vasta 17 vuotta täytettyään. Jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä voi suorittaa kaiken pakollisen kuljettajaopetuksen (autokoulussa tai opetusluvalla), jo 16-vuotiaasta alkaen. Saatu opetus ei vanhene. Myös ajokorttiluvan voi hakea jo etukäteen. Näin pääset tutkintoon heti, kun ikäpoikkeuslupa myönnetään.

Ajokorttilupaa voi hakea aikaisintaan 16-vuotiaana. Kun ajokorttilupa on myönnetty, voi 17 vuotta täytettyään suorittaa B-luokan teoriakokeen ja lupapäätöksen saavuttua myös ajokokeen. 

Poikkeusluvan myöntämiseen liittyviä erityisiä syitä ovat mm. kouluun, työhön, työharjoitteluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen kulkemista hankaloittavat seikat:

 • Pitkät etäisyydet kodin ja opiskelu-, työ-, työharjoittelu tai harrastuspaikan välillä.
 • Puuttuvat joukkoliikenneyhteydet.
 • Harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva vähintään tunnin kestävä kokonaismatka per suunta tai yli tunnin kestävä julkisen liikenteen odotusaika useampina päivinä viikossa.

Lisäksi poikkeuslupaa myöntäessä voidaan ottaa huomioon:

 • Ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvan perheen tilanteessa (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai menehtyminen).
 • Samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät kulkemis- ja kuljettamistarpeet.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin hakemuslomakkeella. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja lähettää sähköpostitse liitteenä, tai postittaa Traficomille. Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • Opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite).
 • Oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla oppimista varten.
 • Työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
 • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
 • Seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta.
 • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta.
 • Muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin

 • Jätä hakemus sähköisesti Traficomin Oma asiointi-palvelussa. Hakemus löytyy palvelun kohdasta Ajokortti. Hakemuksen jättää nuoren huoltaja kirjautumalla asiointipalveluun. 
 • TAI POSTITSE: Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (110 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty. Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Lue lisää ikäpoikkeusluvasta Ajokortti-info sivuilta.