Henkilöauton ajokortin (B-kortti) suorittaminen on mahdollista 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Ajo-opetusta varten tarvitaan ikäpoikkeuslupa ja ajokorttilupa. Luvat myöntää Traficom. Ajokorttilupaa voi hakea aikaisintaan 16-vuotiaana. Teoriakokeeseen voit osallistua, kun sinulle on myönnetty ikäpoikkeuslupa JA ajokorttilupa. Ajokokeeseen voit osallistua heti 17-vuotiaana.

Poikkeusluvan myöntämiseen liittyviä erityisiä syitä ovat mm. kouluun, työhön, työharjoitteluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen kulkemista hankaloittavat seikat:

 • Pitkät etäisyydet kodin ja opiskelu-, työ-, työharjoittelu tai harrastuspaikan välillä.
 • Puuttuvat joukkoliikenneyhteydet.
 • Harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva vähintään tunnin kestävä kokonaismatka per suunta tai yli tunnin kestävä julkisen liikenteen odotusaika useampina päivinä viikossa.

Lisäksi poikkeuslupaa myöntäessä voidaan ottaa huomioon:

 • Ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvan perheen tilanteessa (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai menehtyminen).
 • Samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät kulkemis- ja kuljettamistarpeet.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin hakemuslomakkeella. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja lähettää sähköpostitse liitteenä, tai postittaa Traficomille. Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • Opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite).
 • Oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla oppimista varten.
 • Työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
 • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
 • Seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta.
 • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta.
 • Muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty. Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Lue lisää ikäpoikkeusluvasta Ajokortti-info sivuilta.