OPETUSLUPA

   Ajokortti on mahdollista suorittaa monella eri tavalla. Suoritustavasta riippumatta tavoite on
   kaikille sama: liikenneturvallisuuden parantaminen ja oppiminen mahdollisimman turvalliseksi
   kuljettajaksi.

   Tieliikenne on merkittävä työllistäjä sekä osa suomalaista hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta
   siihen liittyy myös riskejä. Kuljettajaopetuksen tavoite on varmistaa, että kuljettajalla on sellaiset
   tiedot, taidot ja asenteet, että ne täyttävät turvallisen ajamisen valmiudet.


   Opetuslupaopettaja ja harjoittelija voivat hyödyntää autokoulun palveluita opetuksen kaikissa
   vaiheissa. Etenkin pimeällä ajamisen kurssi, liukkaalla ajamisen kurssi, ajotunnit haasteellisessa
   ympäristössä tai harjoitustutkinto ennen ajokoetta on koettu hyödylliseksi.


   Kuljettajatutkintoon osallistuvalta edellytetään, että hän ymmärtää ajoasennon ja turvalaitteiden
   oikean käytön merkityksen. Kuljettaja hallitsee liikennesäännöt ja tuntee liikennemerkit sekä osaa
   tarkkailla ajoympäristöä ja tiedostaa ajamisen kannalta keskeisimmät riskitekijät. Kuljettajan on
   myös osattava varautua mahdollisen liikenneonnettomuuden varalle ja onnettomuuden sattuessa
   kyettävä toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

   Toimistoltamme saat lisätietoa koulutuksista.