MOPOKOULUTUS

  Teoriatunnit voi aloittaa 6 kk ennen 15 vuoden ikää.
  Teoriakokeen voi suorittaa kuukautta ennen 15-vuotispäivää.
  Ajotunnit varataan ajalle, jolloin olet täyttänyt 15 vuotta.


  Hinnasto

  AM120      
Mopo                                         
380 €
  7 teoriatuntia ja 3 ajotuntia  
  Lisäksi  
  - ajokorttilupamaksu 40 €
  - teoriakoe 31 €
  - käsittelykoe 28 €
  Yhteensä 479 €
     
  AM121 Mopoauto 430 €
  7 teoriatuntia ja 3 ajotuntia  
  Lisäksi  
  - ajokorttilupamaksu 40 €
  - teoriakoe 31 €
  - ajokoe 65 €
  Yhteensä 566 €
     
  AM120 + AM121      
Mopo + mopoauto 680 €
  11 teoriatuntia ja 5 ajotuntia  
  Lisäksi  
  - ajokorttilupamaksu 40 €
  - teoriakoe 2 x á 31 € 62 €
  - käsittelykoe AM120 28 €
  - ajokoe AM121 65 €
  Yhteensä 875 €
     
  AM120 > AM121      
Korotus 300 €
  5 teoriatuntia ja 2 ajotuntia  
  Lisäksi  
  - ajokorttilupamaksu 40 €
  - teoriakoe 31 €
  - ajokoe 65 €
  Yhteensä 436 €
     
  AM121 > AM120       
Korotus 250 €
  5 teoriatuntia ja 2 ajotuntia  
  Lisäksi  
  - ajokorttilupamaksu 40 €
  - teoriakoe 31 €
  - käsittelykoe 28 €
  Yhteensä 349 €
     
  Viranomaismaksut
  Viranomaismaksut (ajokorttilupa, teoria- ja ajokoe sekä mahdolliset toimistokulut) löytyvät Ajovarman ja
  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (maksut vahvistettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta)
  sivuilta ja toimipisteistä.
 
  Ajokorttilupamaksu 40 €  
  Teoriakoe 31 €  
  Mopon käsittelykoe 28 €  
  Mopoauton ajokoe 65 €  
 
   Ajokorttiluvan liitteeksi tarvitaan
  - 2 x passikuva
  - Lääkärintodistus tai
  - Nuorison terveystodistus
  - Huoltajan suostumus hakijan ollessa alle 18-vuotias käsittely-/ajokoepäivänä